Fuschia Guan Yin Buddha

Golf filled 

water resistant 1”